skip to Main Content
Menu
098 963 9268 sale.thesinhtourist@gmail.com

XE OPEN BUS THE SINH CAFE TOURIST

1,050,000

Thời gian : OPEN

Phương tiện : XE GIƯỜNG NẰM

Khởi hành : Hằng Ngày

Điểm khởi hành : Hà Nội

Điểm đến : Sài Gòn

Đặt Tour

                     

XE OPEN BUS THE SINH CAFE TOURIST

Cập nhập theo thông tin của The sinh cafe tourist


Kết quả hình ảnh cho open bus

HA NOI – HUE – HOI AN – NHA TRANG – DA LAT – SAI GON: 1.060.000
HA NOI – HUE – HOI AN – NHA TRANG – SAI GON1.000.000
HA NOI – HUE – HOI AN – NHA TRANG – MUI NE – SAI GON1.090.000
HA NOI – HUE – HOI AN – NHA TRANG – DA LAT – MUI NE – SAI GON1.350.000
HANOI – HUE280.000
HANOI – HUE – HOI AN400.000
HUE – HOI AN 350.000
HOI AN – NHA TRANG 650.000
HUE – HOI AN – NHA TRANG – DA LAT – SAI GON 990.000
HUE – HOI AN – NHA TRANG – MUI NE – SAI GON1.100.000
HUE – HOI AN – NHA TRANG – SAI GON890.000
HUE – HA NOI (ONE WAY) 400.000
NHA TRANG – SAI GON ( Seating Bus ) 400.000
NHA TRANG – SAI GON 400.000
NHA TRANG – DA LAT     ( Seating Bus Only ) 250.000
DA LAT – SAI GON      ( Seating Bus Only ) 300.000
HOI AN – NHA TRANG – SAI GON 850.000
HOI AN – NHATRANG – MUINE – SAI GON 950.000
HOI AN – NHA TRANG – DA LAT – SAI GON850.000
HOI AN – HUE – HANOI500.000
SAI GON – DA LAT – NHA TRANG – HOI AN – HUE – HA NOI1160.000
SAI GON – DA LAT – NHA TRANG – HOI AN – HUE950.000
Back To Top